Yazar:

Tuğba Bayram

09/06/2023

Sağlık Turizmi Teşvikleri – 2023 | Nasıl Başvuru Yapılır?

Sağlık turizmi teşvikleri, Nisan 2022 tarihinde güncellenmiş ve çeşitlendirilmiştir. Bu güncellemeye göre, Türkiye’de sağlık turizmi yetki belgesi olan sağlık kurumları ve aracı kuruluşlar, sektöre dair çeşitli pek çok alanda devlet desteğinden faydalanabilmektedir.

Resmi Gazete’de yayımlanan 5448 sayılı karar ile sağlık turizmi teşviklerinin kapsamı genişletilmiştir. Reklam tanıtım ve pazarlama giderlerinizden istihdam giderlerinize kadar farklı alanlarda bütçenizi iyileştirecek devlet teşviklerinden yararlanabilirsiniz.

Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

 1. Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği
 2. Pazara Giriş Belgeleri Desteği
 3. Acente Komisyon Desteği
 4. Tescil ve Koruma Desteği
 5. Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği
 6. Hasta Yol Desteği
 7. Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği
 8. İstihdam Desteği
 9. Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği
 10. Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği
 11. Yurt Dışı Birim Kira Desteği
 12. Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği
 13. Ürün Yerleştirme Desteği
sağlık turizmi teşvikleri
sağlık turizmi teşvikleri

 1- Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60-%70Muayene-klinik: 4.809.000 TL
Diğer kuruluşlar: 12.023.000 TL
En fazla 5 yıl
Sağlık turizmi teşvikleri 2023

Sağlık turizmi yapacak sağlık kuruluşlarının ve acentelerin yurt dışı için yapacakları reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında desteklenir.

 • Muayene ve klinikler için yıllık destek üst limiti 4 milyon 809 bin TL’dir.
 • Sağlık turizmi sektöründe hizmet veren diğer kurumlar için yıllık destek üst limiti 12 milyon 23 bin TL’dir.

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri öncelikli olarak hedef ülkeye yönelik yapılırsa, yıllık destek oranı %70’e çıkmaktadır.

Devlet tarafından desteklenen reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri şu şekildedir;

 • Televizyon ve radyo reklamları
 • Sosyal medya ve arama motoru reklamları (Instagram, Facebook, Google Ads vb.)
 • Web sitesi tasarımı, bakımı ve güncellenmesi
 • Mobil uygulama giderleri
 • Basılı tanıtım giderleri
 • Açık-kapalı alanda çekilen tanıtım videoları/fotoğrafları
 • Basın tanıtımı, kokteyl, konferans, sunum, marka lansmanı faaliyetleri
 • Diğer reklam, tanıtım ve pazarlama araçları giderleri

2- Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60Belge başına: 1.202.000 TLEn fazla 5 yıl

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösterecek sağlık kurumlarının ya da acentelerin, bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara ve akreditasyonlara ait giderleri en fazla 5 yıllık %60 oranında desteklenir.

 • Belge başına destek üst limiti 1 milyon 202 bin TL‘dir.

3- Acente Komisyon Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60Muayene-klinik: 480.000 TL
Diğer kuruluşlar: 2.404.000 TL
En fazla 5 yıl

Sağlık kuruluşlarının acente komisyon giderleri, 5 yılı geçmeyecek şekilde yılda %60 oranında desteklenir.

 • Muayene ve klinikler için yıllık destek üst limiti 480 bin TL’dir.
 • Diğer kurumlar için yıllık destek üst limiti 2 milyon 404 bin TL’dir.

4- Tescil ve Koruma Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%601.202.000 TLEn fazla 5 yıl

Sektörde faaliyet gösteren yurt içi tescilli kuruluşların yurt dışında tescil ve korunmasına ilişkin giderler yıllık %60 oranında desteklenir.

 • Tescil ve koruma üst destek sınırı yıllık 1 milyon 202 bin TL’dir.

5- Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%704.809.000 TLEn fazla 5 yıl
sağlık turizmi teşvikleri

Ülkemize tedavi olmak üzere gelecek hastalara yönelik yerleşik sigorta şirketlerinden yapılacak komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında desteklenir.

 • Komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası desteği üst limiti 4 milyon 809 bin TL‘dir.

6- Hasta Yol Desteği

sağlık turizmi teşvikleri
sağlık turizmi teşvikleri
Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60Muayene-klinik: 1.202.000 TL
Diğer kuruluşlar: 12.023.000 TL
En fazla 5 yıl
sağlık turizmi teşvikleri

Türkiye’ye tedavi için getirilen hastaların uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında (kişi başı 24.000 TL tutarında) desteklenir.

 • Muayene ve klinikler için yıllık destek üst limiti 1 milyon 202 bin TL’dir.
 • Diğer kurumlar için yıllık destek üst limiti 12 milyon 23 bin TL’dir.

7- Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60Muayene-klinik: 480.000 TL
Diğer kuruluşlar: 1.923.000 TL
En fazla 5 yıl
sağlık turizmi teşvikleri

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösterecek kurumlarda çalışacak personelin Bakanlıkça uygun görülen yabancı dil eğitimi masrafları yıllık %60 oranında desteklenir.

 • Muayene ve klinikler için yıllık destek üst limiti 480 bin TL’dir.
 • Diğer kurumlar için yıllık destek üst limiti 1 milyon 923 bin TL’dir.

8- İstihdam Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60Muayene-klinik: 1.202.000 TL
Diğer kuruluşlar: 4.809.000 TL
En fazla 5 yıl
sağlık turizmi teşvikleri

Sağlık turizmi sektöründe çağrı merkezi personeli, tercüman, sosyal medya uzmanı, bakım elemanı, rehber, pazarlama uzmanı olarak çalışan elemanların maaşları brüt ücret üzerinden ayda en fazla 36.000 TL’ye kadar, çalışan başına en fazla %60 oranında ve 5 yıl desteklenir.

 • Muayene ve klinikler için yıllık destek üst limiti 1 milyon 202 TL’dir.
 • Diğer kurumlar için yıllık destek üst limiti 4 milyon 809 bin TL’dir.

9- Yurt Dışı Etkinlik Katılım Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60601.000 TLEn fazla 5 yıl
sağlık turizmi teşvikleri

Sektörde faaliyet gösteren kurumlar, Bakanlık tarafından uygun görülen yurt dışı etkinliklere ait giderleri %60 oranında desteklenir.

 • Kurumlara etkinlik başına destek üst limiti 601 bin TL‘dir.
 • 1 yıl içerisinde gerçekleştirilen 3 ayrı prestijli etkinlik için etkinlik başına 1 milyon 202 bin TL destek sağlanır.

10- Yurt İçi Etkinlik Katılım Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60Etkinlik başına: 601.000 TLEn fazla 5 yıl

Sektörde faaliyet gösteren kurumlar, Bakanlık tarafından uygun görülen yurt içi etkinliklere ait giderleri %60 oranında desteklenir.

 • Kurumlara etkinlik başına destek üst limiti 601 bin TL‘dir.

11- Yurt Dışı Birim Kira Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60-%70Muayene-klinik: 1.202.000 TL
Diğer kuruluşlar: 2.885.000 TL
En fazla 5 yıl
Sağlık turizmi teşvikleri 2023

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların yurt dışında açacakları en fazla 25 birimin tüm giderleri (vergi, resim, harç kira vb.), her sene %60 oranında desteklenir. Hedef öncelikli ülkelerde açılan birimler %10 daha fazla destek alır. Kurumlar bu destekten en fazla 5 sene faydalanabilmektedir.

 • Kurumlara etkinlik başına destek üst limiti 1 milyon 202 bin TL‘dir.
 • 1 yıl içerisinde gerçekleştirilen 3 ayrı prestijli etkinlik için etkinlik başına 2 milyon 885 bin TL destek sağlanır.

12- Yurt İçi Tanıtım ve Eğitim Desteği

ticaret bakanlığı sağlık turizmi teşvikleri
ticaret bakanlığı sağlık turizmi teşvikleri
Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%60Program başına: 1.202.000 TLEn fazla 5 yıl

Sağlık turizmine yönelik olarak yurt dışından gelecek akademisyen, basın mensubu, uzman, deneyimleyici sektörel kuruluşların katıldığı 1 takvim yılı içerisinde en fazla 5 kere gerçekleştirilebilen yurtiçi etkinlik giderleri %60 oranında desteklenir.

 • Program başına destek 1 milyon 202 bin TL‘dir.

13- Ürün Yerleştirme Desteği

Destek OranıDestek Üst Limiti (Yıllık)Destek Süresi
%602.404.000 TLEn fazla 5 yıl

Sektöre dair yurt dışında gösterimi yapılan dizi, animasyon filmi, belgesel, sinema filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl olacak şekilde yılda %60 oranında desteklenir.

 • Ürün yerleştirme desteği yıllık üst limiti 2 milyon 404 bin TL‘dir.

Tüm detaylarıyla: Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

Sağlık Turizmi Teşvik Başvurusu

Sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan kurum ve kuruluşlar, sağlık turizmi teşviklerinden faydalanabilmek için öncelikle Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olmalıdır. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra Ticaret Bakanlığı tarafından verilen teşviklere HİB üzerinden KEP adresi ile başvuru yapabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Sağlık Turizmi
Sağlık Turizmi
Sağlık Turizmi

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir